Фахові сайти

 

радугаІнститут модернізації змісту освіти                                                                  Конкурси для освітян

радуга

                                                                                                          Сайт ІППО КУ імені Бориса Грінченка

                     МОВНІ САЙТИ

Лінгвістичний портал Моvа.info ( ігри онлайн)
Чинний український правопис
Електронний підручник української мови
Українська афористика
Б.Антоненко-Давидович. Як ми говоримо
О.Пономарів. Культура слова: мовностилістичні поради
Блог професора О. Пономарева
Є.Чак. Чи правильно ми говоримо?
Довідник з українського слововживання М.Волощак
Ющук. Рідна мова: поглиблене вивчення
Уроки державної мови
Наталія Непийвода. Сам собі редактор
Веб-ресурси для філологів
                   ПЕРІОДИКА 
                                                      Сайт для вчителів-словесників | Кафедра методики мов та літератури | ІППО КУБГ                                                                     Інтегрування у зміст шкільного курсу мови елементів                                                                                                               медійної освіти в контексті формування мовної особистості

Концепція впровадження медіа-освіти в Україні
Н.І.Череповська. Про експериментальну модель програми спеціального медіа-освітнього курсу для старшокласників «Медіа-культура»
С.Шумаєва. Медіа-компетентність як складова загальної мас-медійної просвіти учнів
О.Глазова. Робота над портретним нарисом у 7 класі (нове в програмі)
О.П.Глазова. Робота над відгуком про твір мистецтва із застосуванням елементів медійної освіти (на прикладі кінофільму «Незламна»)
О.Глазова. Інтерв’ю: жанр журналістики та вид навчальної роботи (нове в програмі)
О.Глазова. Робота над статтею на морально-етичну тему в публіцистичному стилі мовлення в 10 класі
О.П.Глазова. Основні задачі медійної освіти: презентація

                                            http://mova.ippo.kubg.edu.ua/integruvannia-u-zmist-shkilnogo-kursu

радуга

                                 Сайт для вчителів української мови

     Корисну й цікаву інформацію вчителі української мови також знайдуть на таких  Інтернет-сайтах: 
Інститут української мови НАН України
Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка
Національний НДІ українознавства
Національна спілка письменників України
Діти України
Український лінгвістичний портал
Великий тлумачний словник української мови
Україна інкогніта (Відкрийте для себе Україну)
My Kiev
Мала академія наук України
Корисну інформацію вчителі українознавства можуть одержати на сайтах: 
Національний науково-дослідний інститут українознавства
Інститут українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України
Острів знань: українознавство (концепція)
Діти України
Українське реєстрове козацтво
Український гуманітарний ліцей КНУ ім.Т.Г. Шевченка

радуга                                                                                                                                                                      http://авраменко.укр

радуга

       Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України — провідна науково-дослідна установа в Україні, діяльність якої спрямована на всебічне вивчення української та світової літератури, на розробку теоретичних та методологічних проблем, збереження й вивчення рукописної спадщини українських письменників.

     Інститут здійснює діяльність за такими актуальними науковими напрямами:

 • українська література від найдавніших часів до наших днів;
 • література і національне відродження;
 • порівняльна історія української літератури;
 • шевченкознавство („Шевченківська енциклопедія”);
 • сучасна теорія літератури і методологія літературознавчих досліджень;
 • історія зарубіжних літератур;
 • російська література та інші слов’янські літератури;
 • українська література діаспори;
 • література національних меншин в Україні;
 • історія української літератури;
 • джерелознавче і текстологічне дослідження української літератури;
 • порівняльне літературознавство;
 • літературознавча бібліографія.          http://www.ilnan.gov.ua/index.php/pro-instytutрадуга

радуга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   http://journal.osnova.com.ua/journal/4

радуга                                                                   дивослово

                                                                                          http://dyvoslovo.com.uaрадуга            Каталог “Відкритий урок: розробки, технології, досвід” надає можливість кожному педагогу опублікувати на своїх сторінках власні педагогічні матеріалиВсеукраїнський каталог педагогічних матеріалів «Відкритий урок: розробки, технологій, досвід» та національний освітній інтернет-сайт “Освіта.ua” запрошують всіх освітян України взяти участь у Форумі педагогічних ідей «УРОК» та опублікувати на сторінках каталогу власні матеріали.

радуга       Учительський журнал Онлайн це сайт для вчителів, який дозволяє Вам поділитися авторськими розробками уроків, замовити сертифікат і поспілкуватися з колегами.

радугаооо       “Методичний портал” задумано як спеціалізований ресурс призначений для вчителів, співавтором якого може бути кожен з Вас.

                                                                                    Методичний портал | Про проект

радуга14199332_882249508542816_8796951718657774228_nрадугаоснова радуга
інновац
радуга