Медіаосвіта

%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bf                                              Концепція  впровадження  медіаосвіти  в  Україні  (нова редакція)

  [   ]    Головною метою Концепції є сприяння розбудові в Україні ефективної системи медіаосвіти, що має стати фундаментом гуманітарної безпеки держави, розвитку і консолідації громадянського суспільства, протидії зовнішній інформаційній агресії, всебічно підготувати дітей і молодь до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, формувати у громадян медіаінформаційну грамотність і медіакультуру відповідно до їхніх вікових, індивідуальних та інших особливостей.

       Концепція спрямована на підготовку і проведення широкомасштабного поетапного експериментального і подальшого інтенсивного масового впровадження медіаосвіти в педагогічну практику на всіх рівнях; пріоритетне започаткування шкільної та позашкільної медіаосвіти, яка стане головною інтеграційною ланкою формування цілісної системи медіаосвіти; забезпечення медіаосвіти у вищій школі, насамперед при підготовці фахівців педагогічного профілю; врахування завдань медіаосвіти в ході здійснення освітніх реформ та планування відповідних бюджетних асигнувань; ініціювання широкої громадської підтримки медіаосвітнього руху, включаючи міжнародну співпрацю в цій сфері. Обов’язки провідного координатора впровадження медіаосвіти в країні покладаються на Національну академію педагогічних наук України.

        Концепція містить основні терміни, мету, завдання й пріоритети розвитку медіаосвіти в Україні, основні принципи і форми медіаосвіти, напрями, етапи та умови реалізації Концепції.

            ♦ З досвіду роботи колег: ШКІЛЬНИЙ МЕДІАКОМПАС

                   Підручник  Медіаосвіта  та  медіаграмотність  (В.Ф. Іванов, О.В. Волошенюк)          

     Підручник “Медіаосвіта та медіаграмотність” розроблено для забезпечення відповідного курсу у вищих навчальних педагогічних закладах України. Автори підручника, провідні українські та зарубіжні науковці, об’єднали найактуальніші світові розробки в галузі підготовки студентів до викладання предметів з медіаосвіти, медіаграмотності, медіакультури.
     Призначений для студентів педагогічних спеціальностей.

                                                ЗАВАНТАЖИТИ ПІДРУЧНИК
       

                                                                                                                                                  Основи   медіаграмотності.   
                 Навчально-методичний   посібник   для   вчителя  8 (9) клас.  Плани-конспекти  
lessons-5

Медіапсихологія і медіаосвіта

Друковані версіїКартинки по запросу медіакультура

                           СУЧАСНИЙ  УРОК  ЛІТЕРАТУРИ  У  ФОРМАТІ  МЕДІАОСВІТИ ЯК  САМОСТІЙНИЙ  ГІПЕРТЕКСТ

Картинки по запросу урок словесності і медіа картинки                                                                                                                                         StopFake:  будьте  медіаграмотними!

  Щодобово на пересічного читача, глядача і користувача мережі виливається цілий інформаційний океан. Як не потонути в ньому? Кілька порад від медіафахівців.

Картинки по запросу стоп фейк картинки

                                                                                                           Google  створив  пошукову  систему  для  дітей

      Щоб допомогти батькам вберегти дітей від непотрібної та небезпечної інформації у всесвітній мережі, компанія Google створила спеціальну пошукову систему для дітей – Kiddle.

                                   Як  навчити  дітей  онлайн-безпеки:  дев’ять  інтерактивних  ресурсів

                                               Проект  “Про  інтернет” — підвищення  цифрової грамотності дітей

                                                                                                                                      

                                                            Archive  for t he ‘ Безпечна  Web-країна’  Category

vesna

                                                                                                                                                                                                       Про     Інтернет

       Проект “Про Інтернет” спрямований на підвищення цифрової компетентності школярів і розповідає в цікавій ігровій формі про пристрої мережевого простору, про те, як отримати доступ до знань, знаходити потрібну інформацію, критично оцінювати контент, створювати власні Інтернет-проекти, спілкуватися — і робити все це, дотримуючись простих правил безпеки. Для вчителів це — методичний посібник і практикум для проведення занять.

3

                                                                    Інтегрування  у  зміст  шкільного  курсу  мови  елементів                                                                                                                              медійної  освіти  в  контексті  формування  мовної  особистості

Концепція впровадження медіа-освіти в Україні
Н.І.Череповська. Про експериментальну модель програми спеціального медіа-освітнього курсу для старшокласників «Медіа-культура»
С.Шумаєва. Медіа-компетентність як складова загальної мас-медійної просвіти учнів
О.Глазова. Робота над портретним нарисом у 7 класі (нове в програмі)
О.П.Глазова. Робота над відгуком про твір мистецтва із застосуванням елементів медійної освіти (на прикладі кінофільму «Незламна»)
О.Глазова. Інтерв’ю: жанр журналістики та вид навчальної роботи (нове в програмі)
О.Глазова. Робота над статтею на морально-етичну тему в публіцистичному стилі мовлення в 10 класі
О.П.Глазова. Основні задачі медійної освіти: презентація

                                            http://mova.ippo.kubg.edu.ua/integruvannia-u-zmist-shkilnogo-kursu

       Олександра Глазова. Аналіз медіа-вірусів як предмет дискутування (актуальна тема для дискусії в 11 класі)

Картинки по запросу меми

                                                Ключові  питання  для  аналізу  медіамеседжів  (візуалізація)

 ” Ціль медіаграмотності – не запам’ятати факти про медіа чи навчитись робити відео або презентацію у Power Point. Швидше, ціль у тому, аби досліджувати питання, які виникають під час критичного сприйняття медіамеседжу – друкованого чи електронного. Це включає навички мислення вищого порядку: вчитись визначати ключові ідеї, встановлювати зв’язки між різними ідеями, ставити доречні питання, помічати протиріччя, рефлексувати”, – пишуть Елізабет Томан та Тесса Джолс з Центру медіаграмотності у США.

http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/klyuchovi_pitannya_dlya_analizu_mediamesedzhiv_vizualizatsiya/

                                                        П’ять  ключових  принципів  медіаграмотності  (візуалізація)

    Світ медіа постійно змінюється, однак критичне сприйняття медіамеседжів, як і раніше, є необхідною навичкою сучасної людини. Ці п’ять принципів, які були сформульовані ще 1987 року, сьогодні лишаються актуальними.

     Принципи медіаграмотності вперше  були сформульовані Асоціацією вчителів м. Онтаріо у 1987 році,  й включені Міністерством освіти Канади у Media Literacy Resource Guide (1989). З того часу ці принципи лишаються фундаментальними для системи медіаосвіти.

                                                                                                       Магія  онлайн-тестів:  чому  важко  оминути

Картинки по запросу медіа драйвер твій навігатор