Національно-патріотичне виховання

ImageChef.com                                                                                   Візуалізація слів (поезії)

ююю

    Шкільні роки – це не стежка від дому до навчального закладу, це доленосний шлях любові, стійкості, відповідальності, усвідомлення свого місця на цій землі і значимості для свого народу.

   Надзвичайно велику роль у духовній орієнтації молодого покоління відіграють ідеали- особливе уявлення про те, якою повинна бути людина (К. Ушинський,Г. Ващенко); ідеали є найвищим досягненням національного духу.

    Наш національний виховний ідеал закріплений у фольклорі,  традиціях, національних звичаях, родинному побуті, святах, обрядах, настановах іправилах громадської поведінки, певних кодексах честі професії і свого стану, у багатьох джерелах народних і професійних  художніх творах.

   “ Кожен народ , – писав К. Ушинський, – має свій особливий ідеал людини і вимагає від свого виховання відтворення цього ідеалу в окремих особистостях”.

                    шшш

      Важко  не погодитися  з  відомим патріотом, громадським діячем, співаком і публіцистом  Володимиром  Гонським, який висловив, як на мене, талановиту  думку: “У переліку людських пристрастей вище патріотизму розміщується хіба що кохання. Але й патріотизм – це любов.”

     Дійсно, скільки мистецьких шедеврів створив людський геній  в ім’я любові до Вітчизни! Скільки суперечок точиться навколо цього почуття!

    Усе починається з любові! З  великої любові до батьків, сім`ї, родини, роду, народу . За Чернишевським , патріотизм є ” мірою величі людини” .иии                                                                       Українець майбутнього, який він?

      На це запитання дає обґрунтовану відповідь у своїй монографії “Український виховний ідеал і національний характер” (витоки, деформації, і сучасні виклики) широковідомий  серед педагогічної громадськості академік АН ВО  України Омелян Вишневський, професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

  ” Ідеалом для нас у сучасних умовах повинна  стати людина, яка активно, принципово і твердо відстоює свою незалежність і національну гідність, ідеали демократії, вартості родинності тощо. Мусимо навчитись бачити і своїх ворогів – ворогів Бога і України – і трактувати їх так, як вони на це заслуговують, дорожити власною гідністю, і відповідати ненавистю, якщо хтось посягає на наші цінності”.                                                                эээ       “На сучасному етапі розвитку України, коли існує пряма загроза денаціоналізації, втрати державної незалежності та потрапляння у сферу впливу іншої держави, виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого і здійснення системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного виховання дітей та молоді – формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей”( Із Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді).     

       Війни виграють не генерали, війни виграють шкільні вчителі та парафіяльні священики (Отто фон Бісмарк).

                                                                                                                                  Виховання  власним  прикладом
pizap-com14540972955001

       Я ще можу не противитись, коли ображають мене як людину, але коли ображають мій народ, мою мову, мою культуру, як же я можу не реагувати на це? (Михайло Коцюбинський).

                                                                                         Інтерактивний  плакат” Не  цурайтеся  рідної  мови!”

  UaModna:Хай береже тебе Бог, український солдате…